รายละเอียดธุรกิจ

บริษัทโฟโมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 เป็นธุรกิจที่ให้บริการผลิตภัณฑ์อารักขาพืชครบวงจรแก่ผู้ปลูกในฐานะผู้นำเข้าผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย. เรามีโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผสมสูตรผสมกับแบรนด์ Fomothai และ HiPlus ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตสำหรับ บริษัท ด้านการเกษตรที่สำคัญในประเทศไทย

เส้นเวลา

 • 2536

  บริษัท โฟโมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย Mr. Wu และผู้ถือหุ้นอีกห้าคน

 • 2539

  Mr. Wu ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (MD) อย่างเป็นทางการ

 • 2547

  ซื้อ ออฟฟิศ โฟโมไทย ที่อุดมสุข

 • 2555

  ซื้อโรงงานไฮพลัสที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

 • 2558

  ปรับปรุงโรงงาน โฟโมไทย

 • 2561

  ย้ายสำนักงาน โฟโมไทย จากอุดมสุขไปยังโรงงาน โฟโมไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

 • 2563

  บริษัท โฟโมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015