ลูซอล

Lusol ลูซอล
ชื่อสามัญ : อีทีฟอน
ชื่ออังกฤษ: Lusol
สูตรผสม : -
คุณสมบัติ:

ใช้ควบคุมการออกดอกของสับปะรด 

ประโยชน์การใช้

อัตราการใช้

ใช้อัตรา 6 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร 

วิธีใช้

สนใจสินค้าต้องการรับข้อมูล