โฟโม-เมทาเลคซิล

ชื่อสามัญ : เมทาแลกซิล 35% WP
ชื่ออังกฤษ: Fomo-metalaxyl 35% WP
สูตรผสม : 20-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ:

เป็นสารป้องกันกำจัดประเภทดูดซึม เมื่อพ่นลงพืชแล้วพืชจะดูดซึมเข้าไปตามเนื้อเยื่อพืชนั้น และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของพืชได้ สามาถป้องกันกำจัดโรคต้นเน่า โรคเน่าเข้าไส้ โรครากเน่าโคนเน่า โรคราน้ำค้าง (คลุกเมล็ด) โรคใบไหม้ เป็นต้นเป็นสารป้องกันก

ประโยชน์การใช้

อัตราการใช้

20-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีใช้

สนใจสินค้าต้องการรับข้อมูล