ไฮโพร 50

ชื่อสามัญ : เพรททิลาคลอร์ +โพรพานิล
ชื่ออังกฤษ: HIPRO 50
สูตรผสม : 17%+33% EC

ประโยชน์การใช้

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และ หญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก

อัตราการใช้

320-360 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 80-90 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน

วิธีใช้

หลังหว่านข้าว 7 วัน ก่อนการพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

สนใจสินค้าต้องการรับข้อมูล