383 Soi Phatthana 4

Samut Prakan, 10280

02 324 0444

M-F | 8:30 - 17:00

โฟโม-เอ็กซ์ 15

โฟโมเอ็กซ์ 15
ชื่อสามัญ : กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม
ชื่ออังกฤษ: FOMO-X15
สูตรผสม : 15% W/V SL
คุณสมบัติ:
  •  เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย
  • เป็นสารกำจัดวัชแบบสัมผัสและแบบดูดซึม
  • สามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะในใบพืชเท่านั้น
  • ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าได้เฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชเท่านั้น
  • ไม่สามารถเข้าทางราก
  • ไม่ตกค้างอยู่ในดิน จะย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินอย่างรวดเร็ว
  • สามารถกำจัดวัชพืชใบกว้างได้ทั้งวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชข้ามปี รวมทั้งวัชพืชชนิดหญ้าใบแคบ
  • ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 ชั่วโมง
  • สามารถกำจัดวัชพืชปราบยากและวัชพืชชนิดเถาเลื้อยได้เป็นอย่างดี เช่น หญ้าขน หญ้าละออง ผัก ปราบ ไมยราบและหญ้าเถาเลื้อยโดยทั่วไป เป็นต้น
  • วัชพืชจะแสดงอาการเหลืองภายใน 1-2 วัน และจะแห้งตายภายใน 1-2 สัปดาห์

ประโยชน์การใช้

สำหรับการใช้ในสวนผลไม้โดยทั่วไป

อัตราการใช้

วัชพืชทั่วไป / ต่อน้ำ 20 ลิตร : 150 ซีซี 600 ซีซี , วัชพืชปราบยาก 200-250 ซีซี /ใช้ต่อไร่ 750-1000 ซีซี

วิธีใช้

ควรมีระยะปลอดฝน 2-3 ชั่วโมง

สนใจสินค้าต้องการรับข้อมูล