383 Soi Phatthana 4

Samut Prakan, 10280

02 324 0444

M-F | 8:30 - 17:00

โฟซ่า 60

ชื่อสามัญ : ไทโอเบนคาร์บ +โพรพานิล
ชื่ออังกฤษ: Foza 60
สูตรผสม : 30%+30% EC

ประโยชน์การใช้

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และ หญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก

อัตราการใช้

320-400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 80-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน

วิธีใช้

หลังหว่านข้าว 7 วัน ก่อนการพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

สนใจสินค้าต้องการรับข้อมูล