383 Soi Phatthana 4

Samut Prakan, 10280

02 324 0444

M-F | 8:30 - 17:00

โฟซีพลัส 56

โฟซีพลัส56
ชื่อสามัญ : คลอโรทาโรนิล 50% + อะซอกซีสโตรบิน 6% SC
ชื่ออังกฤษ: FOXYPLUS 56
คุณสมบัติ:

ประโยชน์การใช้

ออกฤทธิ์สัมผัสและดุดซึม ใช้ป้องกัน กำจัด โรคราน้ำค้าง ใบจุด ราสนิมเหลือง ใบไหม้ แอนแทรกโนส ราแป้ง ราดำ

อัตราการใช้

20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีใช้

สนใจสินค้าต้องการรับข้อมูล