383 Soi Phatthana 4

Samut Prakan, 10280

02 324 0444

M-F | 8:30 - 17:00

คูย่า (S)

ชื่อสามัญ : คูย่า (S)
ชื่ออังกฤษ: KUYA 60% EC (S)
สูตรผสม : บิวทาคลอร์ 60 + เซฟเฟนเนอร์ สูง EC
คุณสมบัติ:

เป็นสารควบคุมการงอกของวัชพืช ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนภายในวัชพืช

ประโยชน์การใช้

ใช้ควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้างและกกหลายชนิด ในนาข้าว

อัตราการใช้

(1) 200 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ (2) 250 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ (3) 00 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตร ต่อไร่

วิธีใช้

(1) ในนาหว่านน้ำตม พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 1-4 วัน เมื่อข้าวตั้งตัวได้แล้ว จึงทยอยไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าว แต่ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว หรืออาจพ่นก่อนหว่านข้าวงอก 3-4 วันก็ได้ (2) ในนาดำ พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายใน 4-7 วันหลังปักดำแล้ว ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด แล้วจึงค่อยๆระบายน้ำเข้านาอีกครั้งภายหลังพ่นสูงประมาณ 1-2 นิ้ว โดยรักษาระดับน้ำไว้อย่าน้อย 2 วัน (3) นาหยอด-ข้าวไร่ พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายหลังหยอด(ก่อนที่วัชพืชจะงอก)

สนใจสินค้าต้องการรับข้อมูล